Zakładając przedsiębiorstwo, bardzo często stajemy przed dylematem jaką nadać mu osobowość prawną. Zastanawiamy się, czy ma to być spółka osobowa, a może jednak spółka kapitałowa. Poniżej znajduje się kilka przydatnych informacji dotyczących rodzaju spóle

Zakładając przedsiębiorstwo, bardzo często stajemy przed dylematem jaką nadać mu osobowość prawną. Zastanawiamy się, czy ma to być spółka osobowa, a może jednak spółka kapitałowa. Poniżej znajduje się kilka przydatnych informacji dotyczących rodzaju spóle

Ekipa e-business.net.pl poleca:

Kylos.pl - Najlepsze w Polsce profesjonalne serwery wirtualne, vps i dedykowane!!

Kylos.pl - Najlepsze profesjonalne serwery vps, wirtualne i dedykowane w Polsce!! Poleca ekipa e-business.net.pl.

MasterNET.pl - Najtańsze domeny i przedłużenia w Polsce!! Bez haczyków. Tani i dobry hosting.

MasterNET.pl - Najtańsze domeny i przedłużenia w Polsce!! Bez haczyków. Tani hosting. Poleca ekipa e-business.net.pl.

Rodzaje spółek

Spółka jest rodzajem działalności osób fizycznych, albo prawnych, która opiera się na statucie bądź umowie. Taka działalność ma umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej.

Na polskim rynku można wyróżnić różne typy spółek. Spółka jest rodzajem działalności osób fizycznych, albo prawnych, która opiera się na statucie bądź umowie. Taka działalność ma umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej.

Mianem spółki często określane są różne instytucje prawa, które poza nazwą, nie mają ze sobą wiele wspólnego. Spółki są systematyzowane na podstawie gałęzi prawa, jaka je reguluje. W polskim prawie można wyróżnić spółki prawa administracyjnego, które stanowią zrzeszenia ludzi powołane po to, aby nadzorować wspólne przedsięwzięcia. Dalej można wyróżnić spółki wodne oraz spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych, spółki prawa cywilnego spółki prawa handlowego, spółki osobowe, kapitałowe i paneuropejskie.

Spółki osobowe są oparte na osobistej pracy wspólników w danym przedsiębiorstwie. Zaliczyć można do nich spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo – akcyjne. Tego rodzaju spółki mają określone cechy. Należy wymienić chociażby to, że nie posiadają osobowości prawnej, za reprezentacje spółki odpowiadają wspólnicy i istnieje między nimi stała więź. Wszyscy wspólnicy wnoszą wkłady w spółkę i muszą być ujawnieni. [Reklama: artykuł link, seat] Ważne jest to, że za zobowiązania spółki odpowiadają całym swoim osobistym majątkiem. Kolejną grupą są spółki kapitałowe, czyli formy organizacji podmiotów gospodarczych, które najczęściej wykorzystuje się przy prowadzeniu dużych przedsiębiorstw, czy też w przypadku wewnętrznej organizacji grup kapitałowych.

Charakterystycznymi cechami spółek kapitałowych jest to, że posiadają kapitał zakładowy, osobowość prawną, a także majątek, który jest wyraźnie odgraniczony od osobistego majątku wspólników. Spółki kapitałowe ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania całym swoim majątkiem, a wspólnicy są wyłączeni z odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Z kolei Unia Europejska dąży do tego, aby ujednolicić większość uregulowań, które dotyczą wspólnego rynku. Dotyczy to także form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw. Można więc sądzić, że przez utworzenie wspólnotowego kodeksu spółek handlowych, już nie długo będzie można wyróżnić takie organizacje przedsiębiorstw jak spółka europejska, spółdzielnia europejska, czy też europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Już dziś trwają prace, które umożliwią wprowadzenie takich form paneuropejskich jak: europejska spółka prywatna, stowarzyszenie europejskie, czy też europejska spółka wzajemna.

Tagi: spółka, spółka osobowa, spółka kapitałowa, spółki w Unii Europejskiej, działalność gospodarcza

Powiązany artykuł: Tajniki sukcesu w biznesie

Komentarze (2):

Komentarz został dodany przez: Chester Gruba, 2011-05-15 03:03:44
Pieniadze szczescia nie daja ale milosc bez pieniedzy doprowadza do nedzy.

Komentarz został dodany przez: chestergruba, 2012-05-21 23:02:35
W biznesie nie słuchamy starszego ani młodego tylko mądrego.

 


Zobacz także:

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych jest to „przewidziana przez prawo wspólnotowe i realizowana przez prawo polskie, forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze ponadnarodowym, która łączy w sobie cechy spółki i konsorcjum”. [Reklama: prawo budowlane prawnik poznań, gotowa spółka z o.o] Celem tego typu spółki jest łatwiejsze rozwijanie działalności jej uczestników, a także polepszanie i jednocześnie zwiększenie wyników tego typu działalności. Nie jest to spółka nastawiona wyłącznie na zysk. Ważne jest, że działalność EZIG musi wiązać się z działalnością gospodarczą jej uczestników, jednak jest to działalność o charakterze pomocniczym.

Cechy sp. z o.o.

Do najważniejszych cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zaliczyć to, że posiada ona umowę spółki w formie aktu notarialnego, a wspólnicy nie są odpowiedzialni za zobowiązania spółki. Co więcej ich odpowiedzialność może wiązać się tylko z ryzykiem ekonomicznym, jakie jest związane z inwestowaniem w spółkę. Spółki z ograniczona odpowiedzialnością zyskują osobowość prawną z chwilą wpisania ich do rejestru sądowego. Każdy ze wspólników może dokonać wglądu w księgi i dokumenty spółki.

Europejska spółka akcyjna

Kolejną ważna i działająca na rynku spółka jest spółka europejska, którą nazywa się również europejską spółką akcyjną. W całej Unii Europejskiej oznacza się ją skrótem SE. Jest równocześnie jedną prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym prowadzi się ją w całej Unii Europejskiej. Spółka europejska odpowiada krajowej spółce akcyjnej. Zyskuje osobowość prawną w momencie wpisania jej do rejestru handlowego państwa, w którym zlokalizowana jest jej siedziba.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009