Zakładając przedsiębiorstwo, bardzo często stajemy przed dylematem jaką nadać mu osobowość prawną. Zastanawiamy się, czy ma to być spółka osobowa, a może jednak spółka kapitałowa. Poniżej znajduje się kilka przydatnych informacji dotyczących rodzaju spóle

Zakładając przedsiębiorstwo, bardzo często stajemy przed dylematem jaką nadać mu osobowość prawną. Zastanawiamy się, czy ma to być spółka osobowa, a może jednak spółka kapitałowa. Poniżej znajduje się kilka przydatnych informacji dotyczących rodzaju spóle

Ekipa e-business.net.pl poleca:

Kylos.pl - Najlepsze w Polsce profesjonalne serwery wirtualne, vps i dedykowane!!

Kylos.pl - Najlepsze profesjonalne serwery vps, wirtualne i dedykowane w Polsce!! Poleca ekipa e-business.net.pl.

MasterNET.pl - Najtańsze domeny i przedłużenia w Polsce!! Bez haczyków. Tani i dobry hosting.

MasterNET.pl - Najtańsze domeny i przedłużenia w Polsce!! Bez haczyków. Tani hosting. Poleca ekipa e-business.net.pl.

Rodzaje spółek

Spółka jest rodzajem działalności osób fizycznych, albo prawnych, która opiera się na statucie bądź umowie. Taka działalność ma umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej.

Na polskim rynku można wyróżnić różne typy spółek. Spółka jest rodzajem działalności osób fizycznych, albo prawnych, która opiera się na statucie bądź umowie. Taka działalność ma umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej.

Mianem spółki często określane są różne instytucje prawa, które poza nazwą, nie mają ze sobą wiele wspólnego. Spółki są systematyzowane na podstawie gałęzi prawa, jaka je reguluje. W polskim prawie można wyróżnić spółki prawa administracyjnego, które stanowią zrzeszenia ludzi powołane po to, aby nadzorować wspólne przedsięwzięcia. Dalej można wyróżnić spółki wodne oraz spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych, spółki prawa cywilnego spółki prawa handlowego, spółki osobowe, kapitałowe i paneuropejskie.

Spółki osobowe są oparte na osobistej pracy wspólników w danym przedsiębiorstwie. Zaliczyć można do nich spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo – akcyjne. Tego rodzaju spółki mają określone cechy. Należy wymienić chociażby to, że nie posiadają osobowości prawnej, za reprezentacje spółki odpowiadają wspólnicy i istnieje między nimi stała więź. Wszyscy wspólnicy wnoszą wkłady w spółkę i muszą być ujawnieni. [Reklama: artykuł link, seat] Ważne jest to, że za zobowiązania spółki odpowiadają całym swoim osobistym majątkiem. Kolejną grupą są spółki kapitałowe, czyli formy organizacji podmiotów gospodarczych, które najczęściej wykorzystuje się przy prowadzeniu dużych przedsiębiorstw, czy też w przypadku wewnętrznej organizacji grup kapitałowych.

Charakterystycznymi cechami spółek kapitałowych jest to, że posiadają kapitał zakładowy, osobowość prawną, a także majątek, który jest wyraźnie odgraniczony od osobistego majątku wspólników. Spółki kapitałowe ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania całym swoim majątkiem, a wspólnicy są wyłączeni z odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Z kolei Unia Europejska dąży do tego, aby ujednolicić większość uregulowań, które dotyczą wspólnego rynku. Dotyczy to także form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw. Można więc sądzić, że przez utworzenie wspólnotowego kodeksu spółek handlowych, już nie długo będzie można wyróżnić takie organizacje przedsiębiorstw jak spółka europejska, spółdzielnia europejska, czy też europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Już dziś trwają prace, które umożliwią wprowadzenie takich form paneuropejskich jak: europejska spółka prywatna, stowarzyszenie europejskie, czy też europejska spółka wzajemna.

Tagi: spółka, spółka osobowa, spółka kapitałowa, spółki w Unii Europejskiej, działalność gospodarcza

Powiązany artykuł: Każdy wie, jak ważne w życiu są pieniądze. Służą one zaspokojeniu naszych potrzeba materialnych, czasem są miernikiem przynależności do danej klasy majątkowej. A czym tak naprawdę jest pieniądz?

Komentarze (2):

Komentarz został dodany przez: Chester Gruba, 2011-05-15 03:03:44
Pieniadze szczescia nie daja ale milosc bez pieniedzy doprowadza do nedzy.

Komentarz został dodany przez: chestergruba, 2012-05-21 23:02:35
W biznesie nie słuchamy starszego ani młodego tylko mądrego.

 


Zobacz także:

Cechy SE

Spółka europejska powstaje w wyniku transgranicznej fuzji spółek akcyjnych, które mają swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej. [Reklama: prawo budowlane prawnik poznań, gotowa spółka z o.o] Ważne jest, aby minimum dwie z nich podlegały prawu różnych państw członkowskich. Do powstania tego typu spółki dochodzi również w wyniku utworzenia grupy kapitałowej spółek europejskich, a to za sprawą połączenia się spółki akcyjnej i spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

Spółka partnerska

Spółka partnerska to rodzaj spółki, który tworzy się „w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą”. Taka definicja wskazuje, że nie można tworzyć spółek partnerskich w innym celu aniżeli wykonywanie wolnego zawodu. Co więcej jest niedopuszczalne wykonywanie działalności gospodarczej przez tego typu spółkę, obok wykonywania wolnego zawodu. W spółce partnerskiej wspólników nazywa się partnerami i mogą to być wyłączeni osoby fizyczne.

Spółka jawna

Według definicji, spółka jawna to „osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie będąca inną spółką handlową”. Jej cechą charakterystyczną jest to, że nie posiada osobowości prawej, jednak wolno jej zawierać umowy. Tak więc może ona zostać pozwana, bądź może pozywać. Majątkiem tego typu spółki są wkłady, jakie wnoszą wspólnicy, a także mienie, jakie spółka nabywa w czasie swojego istnienia.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009